Κληρονομικό δίκαιο


Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου, όπως για παράδειγμα στην σύνταξη διαθήκης. Είμαστε στην διάθεσή σας για όλα τα ζητήματα κληρονομικού δικαίου, που τυχόν προκύψουν σε συνδυασμό και με το Οικογενειακό αλλά και το Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών. Σε περίπτωση που χρειαστεί συμπληρωματικά φορολογική συμβουλή, συνεργαζόμαστε με ικανούς λογιστές και φοροτεχνικούς.

Δικηγόροι:

  • Gerda Trautmann-Dadnia
  • Tim Bäuerle
  • Despina Triantou